Onze visie

Kwaliteit van echte IT experts beschikbaar voor iedereen

Consument

VindeenPro vindt dat iedereen een oplossing verdient die in één keer werkt. Daarnaast wil je, geheel logisch, snel geholpen worden en kiezen uit meerdere voorstellen.

IT Expert

VindeenPro wil IT experts helpen om zich te kunnen richten op de inhoud van het werk. Het oplossen van IT problemen is waar het voor hen om gaat en niet acquisitie van nieuwe klanten.
Verder vinden wij het vanzelfsprekend dat IT experts een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. VindeenPro is eerlijk, transparant en vraagt geen hoge commissies.

Vrij & onafhankelijk

Iedereen is vrij om een samenwerking aan te gaan zoals hij/zij dat wil. Daarom is VindeenPro onafhankelijk. We zijn dus niet afhankelijk van een provider, een tussenpartij of webwinkel.